De eerste bazin van de NMBS heeft haar ambt opgenomen

(07/03/17) - Jo Cornu, de afgevaardigd beheerder van de NMBS heeft er zijn laatste werkdag op 6 maart opzitten ; zijn vervangster Sophie Dutordoir heeft zijn zitje al op 7 maart ingepalmd. De aanwijzing van Sophie Dutordoir door de federale regering heeft zich de allerlaatste dagen van  december vorig jaar voorgedaan.

Het is zelden dat de aanduiding van een hoge verantwoordelijke aan het hoofd van een autonoom overheidsbedrijf zoveel positieve, ja zelfs lovenswaardige commentaar opleverde.

Als men er de Libre Belgique mag op geloven: “Heeft zij studies Romaanse filologie gedaan, net zoals ze evengoed voor ingenieur of de militaire school had kunnen kiezen”. Dit zou betekenen kunnen dat zij bezield wordt door een grote nieuwsgierigheid en dat zij voor geen enkele materie haar neus ophaalt. In een NMBS die men vaak te mannelijk vindt, zal zij wel haar vermogen om de technische domeinen aan te snijden, die vaak het lot van ingenieurs zijn, moeten aanwenden.

Zij had de leiding over de Communicatie bij Electrabel en wij hopen dat de communicatie van de nieuwe CEO niet alleen een marketingtool zal zijn met het oog op de reizigers of de politieke verantwoordelijken maar dat die ook de communicatie bestemd voor het personeel behelzen zal.

Het VSOA Spoor wenst ten volle dat Sophie Dutordoir het sociaal overleg bij haar grootste prioriteiten zal zetten, hetgeen geen één van haar voorgangers nooit werkelijk heeft gedaan.

Werk aan de winkel
De uitdagingen die zij zal moeten opnemen zijn reusachtig. Maar de vakorganisaties kunnen ertoe bijdragen die minder onoverkomelijk te maken, indien er van weerskanten de wil aanwezig is om eindelijk een echte sociale dialoog in te stellen.
Reizigers en pendelaars in het bijzonder eisen een betere stiptheid, maar enerzijds is het begrotingskader zeer eng en een nieuw vervoersplan met bijkomende treinen moet op het einde van dit jaar in werking treden.

De sociale dialoog zal eveneens ter sprake komen wanneer Sophie Dutordoir beide partijen zal pogen te sparen, aan de ene kant een Minister die de forcing gaat voeren om een wet om de minimumdienstverlening te doen stemmen en aan de andere organisaties van dewelke de argumenten niet aangehoord werden. Een ander onderwerp dat veel vragen doet rijzen en waarbij de directie nog niet ontsluierd heeft wat zij in haar schild voert, is het project « One Man Car » dat de treinbegeleider op bepaalde gewestlijnen beoogt af te schaffen.

Wij wensen Sophie Dutordoir een warm welkom toe en hopen dat we samen gemeenschappelijke paden tussen de directie en de sociale partners zullen kunnen bewandelen.

Philippe DELHALLE
Federaal Voorzitter VSOA Spoor

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten