Geknoei in vakbondsland: de mening van het VSOA Spoor

<i>Voorzitter Philippe Delhalle</i>
Voorzitter Philippe Delhalle

De afgelopen dagen hebben verschillende vakbondsorganisaties een stakingsaanzegging voor een of meerdere datums ingediend. Het VSOA neemt niet deel aan deze agitatie. Niet uit principe, of om doodleuk tegen de stroom in te gaan, maar alleen omdat dit niets zal oplossen.

Twee kwesties staan ​​op het spel en liggen aan de basis van de acties van bepaalde vakbondsorganisaties: de pensioenhervorming en de herwaardering van het beroep van treinbestuurder.
Iedereen heeft begrepen dat er tussen de politieke partijen meningsverschillen bestaan ​​over de hervorming van de pensioenen van minister Bacquelaine, en met name over de beroepen waarmee rekening moet worden gehouden in termen van zware beroepen.

In het Pensioencomité A was echter overeenstemming bereikt met 2 vakbonden, namelijk VSOA en ACV. De Ministerraad van 25 mei heeft kennis genomen van deze overeenkomst die alleen de openbare diensten betrof. Zodra de onderhandelingen over de particuliere sector hebben plaatsgevonden, zal de Ministerraad een standpunt innemen over de hele pensioenhervorming.

Daarom is een huidige stakingsactie over pensioenhervorming volstrekt onbezonnen en heeft die geen kans om op een positief resultaat uit te monden. Stakingen om druk uit te oefenen, zoals ze zeggen, op de werkgever of de overheid, zijn contraproductief. Is het noodzakelijk om in dit verband aan de 10-daagse staking van mei 2016 te herinneren die gepaard ging met een totaal verlies voor alle spoorwegarbeiders?

De kwestie van de pensioenen heeft betrekking op het geheel van het personeel en is te symbolisch voor de vakbondsstrijd die het VSOA voert, en die door een ongepaste stakingsactie onze kansen te hypothekeren.

VSOA aan de onderhandelingstafel voor de problematiek van de treinbestuurders

De directie van de NMBS-Transport werd ervan bewust dat in 2017 een groot aantal treinbestuurders de NMBS had verlaten en alleen naar de lokroep van privébedrijven luisterde. Om te voorkomen dat deze trend zich verderzet, heeft de directie van B-TR besloten om aan een project te werken om het beroep van treinbestuurder te herwaarderen. De 3 representatieve organisaties - en alleen hen - werden op 2 februari voor de eerste keer uitgenodigd om meer te weten te komen over dit project van de directie B-TR.

Deze werkgroepen werden verspreid over 9 weken (elke vrijdagochtend). Voorafgaand aan de afronding van deze werkgroepen had het VSOA er al op gewezen dat bestuurders in volle loopbaan en op het einde ervan grotendeels vergeten waren in dit herwaarderingsproject.

Vervolgens raadpleegden de 3 organisaties hun basis om rekening te houden met de opmerkingen en de eisen. Wat het VSOA betreft, organiseerden wij de raadpleging vanaf 27 maart. Wij stelden het project voor in “zijn transparantie” aan onze treinbestuurders, zonder hen te leiden naar kritiek en negativisme. Tot de ochtend van 6 juni hadden wij zeer weinig negatieve reacties van onze treinbestuurders ontvangen, naast de bezwaren die we al vanaf het begin tegenover de directie hadden geuit.

Op het terrein worden er desinformatiecampagnes gevoerd. In het bijzonder over de productiviteitsinspanning dat de directie vraagt aan de treinbestuurders en in het bijzonder met het argument dat ze hun 13 CX zouden verliezen !! Aangezien sommige vakbonden die niet aan de onderhandelingen deelnamen en enkel desinformatie kregen, konden zij bijgevolg opzettelijk of onopzettelijk alleen … onjuiste informatie verspreidden.
Wat is de werkelijkheid? De NMBS injecteert 13 miljoen euro in dit project bovenop het huidige budget. Dit vertegenwoordigt een gemiddelde verhoging per treinbestuurder van 360 € bruto per maand (6 tot 10% van hun salaris). In ruil daarvoor eist de NMBS een productiviteitsstijging van maximum 2%.

Deze verhoging heeft geen weerslag op het aantal dagen verlof, krediet of CX (behalve in geval van overgang tijdens een lange verlofperiode), maar houdt alleen in dat gemiddeld 3 niet-productieve dagen per jaar worden geschrapt. (“overgangen” genaamd in de vaktaal).

Daarom hebben we in de paritaire subcommissie van 6 juni een positief advies gegeven over het B-TR managementproject.

Het VSOA Spoor is ook van plan zijn verantwoordelijkheid te nemen voor andere professionele categorieën, die ook hun legitieme eisen hebben en waarvoor het ook nodig zal zijn om een ​​onderhandelingsruimte te vinden. Te gemakkelijk maar onverantwoord, zo lijkt het ons tenminste, om voor elk dossier het onderste uit de kan te willen halen en uiteindelijk bod te vangen bij de werkgever.

Aan de kant van de andere organisaties heeft de SACT uiteindelijk zijn stakingsaanzegging ingetrokken. De andere 2 aangenomen organisaties, die argumenteren over valse informatie, werden door HR Rail verworpen.

Philippe Delhalle
Federaal Voorzitter

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten