Comité A : de overlevingspensioenen

(15/02/14) - De onderhandeling rond het voorontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de overlevingspensioenen in de openbare sector stond op de agenda van het Comité A (Gemeenschappelijk comité voor alle overheidsdiensten) op 4 februari 2014.

Inleiding
Punt 2.2.6. van het Regeerakkoord voorziet een herziening van het stelsel van de overlevingspensioenen. Dit ontwerp concretiseert deze intentie voor wat betreft de pensioenen van de overheidssector.

In grote lijnen is het gebaseerd op de volgende principes:

  • vervanging van het overlevingspensioen door een zogenaamde tijdelijke overgangsuitkering voor de duur van één of twee jaar naargelang het geval;
  • recht op het overlevingspensioen vanaf de opruststelling;
  • nieuwe regeling slechts van toepassing op de overlijdens die zich voordoen vanaf 1 januari 2015 en voor zover dat de langstlevende echtgenoot minder dan 45 jaar oud is op het moment van het overlijden.

Bij die gelegenheid heeft het VSOA 2 vragen gesteld aan de Overheid.

  • Wat was het advies van het bureau voor Gelijkheid van kansen, Mannen vrouwen over dit voorontwerp en hoe kunnen de eventuele discriminaties die het Bureau zou ontdekken rechtgezet worden indien de onderhandeling, zoals gewenst door de overheid, vandaag werd afgesloten.
     
  • Het VSOA stelt vast dat het voorontwerp tot en discriminatie leidt tussen de openbare sector en de privé sector. Inderdaad, de retroactiviteit die toepasselijk is op de openbare sector voor de bepaling van de minimumduur van één jaar huwelijk of wettelijk samenwonen tussen de overlevende echtgenoot en de overleden echtgenoot onmiddellijk voorgaand aan hun huwelijk is beperkt tot 1 april 2011. Terwijl voor de privé sector en in de gloednieuwe wet met betrekking op de overlevingspensioenen voor zelfstandigen, de retroactiviteit van die bepaling haar uitwerking heeft op 1 januari 2000.

Onze collega’s van ACOD hebben ons gesteund in onze eisen, het ACV was aan zijn kant meer bevreesd.

Na een lange onderbreking van de zitting heeft de Overheid voorgesteld om met de antwoorden op onze vragen terug te komen op het eerstvolgende Comité A.

Het Comité A is op 11 februari opnieuw samengekomen en al de vragen van het VSOA werden in aanmerking genomen.
De overheid heeft ons een motivering gegeven die, alhoewel heel ingewikkeld, onze eis in aanmerking nam om de discriminatie tussen de openbare sector en de privé sector inzake de overlevingspensioenen weg te vegen.

Een heel mooie overwinning van de VSOA-onderhandelaars op het Comité A.

François Corrales-Fernandez
Voorzitter VSOA-FGGA

Naar het volledig dossier

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten