Vakbonden pleiten voor een ernstige sociale dialoog

(21/01/15) - Voorafgaand aan de toespraken van de vakbondsverantwoordelijken, ontving Minister Daniel BACQUELAINE op 21 januari 2015 een delegatie van de drie syndicale organisaties. Tijdens dit onderhoud, dat wij als zeer positief beschouwen, deelde de Minister ons mee dat de vertegenwoordigers van het personeel van het openbaar ambt zullen zetelen in het Nationaal Comité van Pensioenen dat van start zal gaan in april 2015.

Bovendien heeft hij ons verzekerd een oplossing te zoeken in het dossier over de afschaffing van de diplomabonificatie binnen de openbare sector. Tenslotte had hij oor naar ons verzoek om op een verantwoordelijke manier overleg te plegen.

Standpunt VSOA

De Algemene Voorzitter van het VSOA, François Fernandez-Corrales,
benadrukt ons standpunt in dit netelig dossier.

We herhalen dat we niet wensen, maar wel eisen, dat een echt sociaal overleg in de openbare sector wordt gevoerd. Daarmee bedoelen we een echte maatschappelijke dialoog en niet de komedie die ons tot op heden werd geserveerd.

“De enige boodschap van de Federale Regering aan de vakorganisaties luidt als volgt:
Besparingen, besparingen en nog besparingen.”

Fotoreportage

Dat vertaalt zich :

  • in ontslagen in de openbare diensten;
  • door een vermindering van het aantal personeelsleden,
  • door een frontale aanval tegen de pensioenen waarop het personeel in de openbare diensten terecht aanspraak kan maken,
  • en een ondermijning van het statuut van het personeel van de openbare diensten.

Het wordt tijd dat de regering niet alleen luistert naar onze argumenten, maar dat ze die ook aanhoort.

Jawel, de openbare diensten zijn een noodzaak, vooral in deze tijden.
Jawel, de openbare diensten bieden essentiële diensten aan elke burger en zijn een onmisbare hulp voor de zwaksten in onze samenleving.

Het wordt dan ook hoog tijd dat de federale regering reageert en zijn verantwoordelijkheden opneemt met het voeren van een echt overleg in de openbare sector.

Om te besluiten richten we ons heel bijzonder tot de heer Daniel BACQUELAINE, liberaal Minister van Pensioenen en lid van die conservatieve Regering, die allergisch is aan het sociaal overleg.

Voor een echte liberaal staat de mens centraal en niet het kapitaal!

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.  Door verder te surfen, stem je in met het gebruik hiervan.

Meer infoSluiten